Bursa Gezilecek Yerler
HÜMA HATUN TÜRBESİ:Muradiye Camisinin sol arkasında bulunan iki türbeden arkadakidir. Sade yapılışlı olan bu türbenin kapısının yazıtında 1449 yılında II. Murad tarafından yaptırıldığı yazılıdır.
Duvarları taş ve tuğla sıralıdır. Ufak olan bu türbe altı köşeli ve kubbelidir. Her yüzünde iki sıra pencere bulunmaktadır. İçerisinde iki sanduka vardır. Öndeki ilk sanduka II. Murad’m eşi ve Fatih Mehmed’in annesi Hüma Hatun (Öl. 1449)’a aittir. İkinci sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir.
KARA DEMİRTAŞ PAŞA CAMİSİ: Demirtaş Mahallesinde, Osman Gazi Caddesinin Timurtaş Sokağındadır. Osmanlı sancağının renk ve şeklini yaratan ve I. Murad’ın Komutanı Kara Demirtaş Paşa (Öl. 1404) tarafından 1390 yılında yaptırılmıştır. 1967 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiştir.
Tek şerefeli tuğla minaresi cami karsütun üzerine dayanmaktadır. Bu sütunlar arasında mermer şâdırvan bulunmaktadır. Minare üzerindeki mermer yazıtta «Timurtaş Minaresi, on beşinci asrın başında Timurtaş Paşa oğulları yaptırmış, vakıfların yardımı ile Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından ihya edilmiştir. 1967 Bekir Usta.» yazılıdır.
Caminin duvarları ise kesme taştan, bazı yerleri taş ve tuğla sıralı yapılmıştır. Son cemaat yerinin kesme taştan altı sütun arası camekânla kaplıdır. Sekizgen yüksek kasnağa oturan 6 m. çaplı bir kubbe ile örtülüdür. Orta salon iki kademeli olup yanlarda birer oda daha bulunmaktadır. Kubbe içi ve mihrabı işlemelidir.
Caminin sağ yanındaki bahçede Timurtaş (Demirtaş) Paşa ile soyundan gelenlere ait mezarlar sıralanmıştır.

KARAGÖZ ANIT MEZARI:Çekirge yolu üzerinde ve Dağınık Serviler dinlenme yerinin karşısındadır. Hayal ve temaşa âleminde ilk Karagöz oyununu oynatan îranlı Şeyh Mehmet Küşterî (Karagöz) (Öl. 1339)’ün mezar yeridir.‘«Kub-ül ârifîn, gavs-ül Vasilin, Cennet mekân, Firdevsi âşiyan, sahibi hayâl Şeyh Mehmed Küşterî» yazılı mezar taşı şimdi Bursa Müzesindedir. Modern anlamdaki bu anıt mezar Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından yapılmıştır.
Merdiven başındaki mermer yazıtta «Bu anıt halk arasında efsaneleşmiş perde sanatının dünyada ilk öncüleri sayılan Karagöz-Hacivat ile onları perdede aksettiren Şeyh Küşteri’nin hatıralarını sembolleştirmek üzere yapılmıştır, Bursa Belediyesi yazılıdır. Büyükçe bir mezarın gerisinde bulunan panoda Karagöz ve Hacivat’ın resimleri sembolik olarak konulmuştur. Bu anıtın arka kenarında solda Hacivat’ın, sağda Karagöz’ün mezarları vardır.

1 yorum

  1. Benim güzel Bursam tarihi yerlerden ilk gitmeniz gereken yer tophane parkı oradaki Osmangazi ve Orhangazi türbesi kesinlikle görmeniz lazım ondan sonra telefirik ile Uludağ çıkabilirsiniz devamında Mudanya da balık yemenizi tavsiye ederim

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*